Loading...

IPA Connect je autorizovaným prodejcem společnosti The North Face, který provozuje tyto webové stránky na základě pověření společnosti The North Face. Společnost IPA Connect může sdílet určité informace se společností The North Face pro účely ověřování v rámci programu Pro a společnost The North Face může vaše informace používat také v souladu s níže uvedenými Zásadami ochrany osobních údajů společnosti The North Face. Společnosti IPA Connect a The North Face jsou samostatnými a nezávislými správci vašich osobních údajů a každá strana je samostatně a nezávisle odpovědná za dodržování povinností, které se mohou vztahovat na vaše osobní údaje. Každá z nás zavedla postupy, pomocí kterých můžete podávat žádosti týkající se vašich osobních údajů. Chcete-li uplatnit své možnosti týkající se vašich osobních údajů, které má společnost IPA Connect k dispozici, můžete kontaktovat společnost IPA Connect způsobem uvedeným v Štítek se zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li uplatnit své možnosti týkající se vašich osobních údajů uchovávaných společností The North Face, můžete kontaktovat společnost The North Face způsobem uvedeným v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů společnosti The North Face.

Chcete-li se přihlásit do oficiálního programu Pro, vyplňte prosím tuto krátkou přihlášku a přidejte co nejvíce podrobností o svém působení v našem odvětví.

Upozornění: Členství v tomto profesionálním programu je možné pro všechny osoby, které splňují aktuální a kvalifikační profesní kritéria. Členství není nikomu zaručeno - žádný jednotlivec nemá nikdy nárok na přístup do programu z jakéhokoli důvodu. A veškerá účast může být kdykoli zrušena z různých důvodů, mimo jiné z důvodu změny kvalifikačních standardů, zneužití programu, problémů s prodejci nebo geografickou distribucí atd. Pokud jste přijati, pochopte a dodržujte naše pokyny, které vám pomohou v další účasti.

Děkujeme.

*Povinné poleKřestní jméno


Příjmení
Pokud je to možné, použijte prosím svůj pracovní e-mail se svým jménem.


Heslo musí mít alespoň 8 znaků: 1 velký, 1 malý, 1 číslo, 1 symbol.
Ulice

Apartmán, apartmá, jednotka atd. (nepovinné)


Město

Stát / provincie


ZIP / Pošta
Max upload size can not exceed 6 MB

Maximální velikost nahrávky: 6 Mb.

Nahrávání souborů nemusí na některých mobilních zařízeních fungovat.

Dostávat marketingové e-maily, propagační e-maily a e-maily o speciálních cenách od společnosti IPA a některé ze značek, které jste si zaregistrovali?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Vaše údaje nesdílíme s třetími stranami ani s nikým mimo ekosystém značky IPA.

Budeme vás e-mailem upozorňovat, pokud dojde k vylepšením nebo jiným změnám v systému, které jsou pro vás důležité.

Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů společnosti The North Face a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely založené na profilu. Zde získáte přístup k zásadám ochrany osobních údajů společnosti The North Face